Internet, umrežavanje, ruteri

  • Podešavanje, instalacija i konfigurisanje interneta, rutera, switcheva.
  • Umrežavanje računara, štampača, skenera, mobilnih uređaja.
  • Instalacija, postavljanje i konfiguracije digitalnog video nadzora.
komunikacija među pčelama u košnici komunikacija među pčelama u košnici komunikacija među pčelama u košnici